Cégünk minősített adózó

Cégünk minősített adózó

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 31. pontja alapján minősített adózó az a vállalkozási tevékenységet folytató személy, aki (amely) legalább a kérelem előterjesztésének napját megelőző 3 éven át működött, és a kérelem benyújtását megelőző elévülési időn belül az állami adóhatóság nem állapított meg a terhére adóhiányt, nem indított ellene végrehajtási eljárást, nem állt vagy áll csőd-, illetve felszámolási eljárás alatt, illetőleg az adózó egy naptári éven belül legfeljebb két fizetési könnyítés (adómérséklés) iránti kérelmet terjesztett elő.

(Forrás: NAV)

  • 100% magyar köztartozásmentes
  • Gardena competence partner
  • Tanúsítvány